قیمت خط تلفن اینترنتی به همراه تعرفه ها

قیمت خط تلفن اینترنتی به همراه تعرفه ها

قیمت خط تلفن اینترنتی با توجه به رند بودن و امکانات مورد نیاز شما مشخص می شود

خدمات تلفن ویپ کرج

قیمت خط تلفن اینترنتی با توجه به رند بودن خطوط در 5 سطح رده بنده می شود که شروع قیمت از 180 هزار تومان می باشد

نام طرحنمونه ی خطوطقیمتسفارش
عادی 91015971 + کد استان 200 هزار تومانسفارش
برنزی 91015190 + کد استان 500 هزار تومانسفارش
نقره ای 91015990 + کد استان 2.5 میلیون تومانسفارش
طلایی 91015060 + کد استان4 میلیون تومانسفارش
الماس 91012222 + کد استان50 میلیون تومانسفارش

علاوه بر رند بودن تعداد تماس همزمان با یک خط یعنی کانال هم به قیمت خط افزوده می شود فرض کنید شما 8 اپراتور دارید و شاید هر 8 اپراتور همزمان نیاز به تلفن داشته باشند در حالت عادی در خط های شهری باید 8 عدد خط خریداری کنید اما در خط تلفن اینترنتی یک خط تهیه میکنید با 8 کانال و با همان یک شماره همزمان امکان 8 تماس وجود دارد

قیمت هر کانال 80 هزار تومان می باشد

تعداد تماس تلفنی همزمان (کانال)قیمت
4320 هزار تومان
8640 هزار تومان
20یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان
30دو میلیون دویست و پنجاه هزار تومان

تعرفه مکالمه هم در جدول قابل مشاهده می باشد

مکالمه تعرفه ی هر دقیقه به تومان
ثابت به ثابت داخل استان4.5
ثابت به ثابت بین استانی33
تلفن ثابت به اپراتورهای تلفن همراه62.5
درون شبکه0
ثابت به بین الملل بنا بر هر کشور متفاوت می باشد

در صورتی که شما نیاز به یک تماس داشته باشید و بدون امکانات تلفن سازمانی بخواهید استفاده کنید هزینه ای جز 200 هزار تومان نخواهید داشت که در این صورت حتما باید اینترنت آسیاتک داشته باشید

در صورتی که نیاز به خط تلفنی دارید که با همه اینترنت ها دسترسی داشته باشید امکان خرید سرویس ابری می باشد که هزینه به ازای دو داخلی ماهانه 30 هزار تومان می باشد

و اگر نیاز به سرویس کامل تلفن سازمانی با دسترسی مستقیم و داخلی نا محدود دارید هزینه نصب و راه اندازی به صورت یک بار یکو نیم میلیون دریافت می شود و با توجه به نیاز شما امکانات آماده می شود و 3 ماه هم پشتیبانی رایگان صورت میگیرد

بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

دیدگاه
اسم
Email
وبسایت