سیپ ترانک SIP Trunk چیست؟

سیپ

سیپ ترانک SIP Trunk چیست؟

یکی از عبارت هایی که تقریبا از 2 سال گذشته بیشتر به صورت عام شنیده می شود و فعالین در حوزه ی مخابرات و ارتباطات با آن به خوبی آشنا هستند، ترانک سیپ یا همان SIP Trunk می باشد. به همین دلیل برای آن دسته از عزیزانی که هنوز این عبارت برایشان مبهم بوده و اینکه واقعا سیپ ترانک چیست را می خواهیم در این مقاله شرح دهیم.

برای شروع و به صورت خیلی ساده عبارت سیپ ترانک را به دو بخش سیپ و ترانک شکافته و این دو را بررسی می کنیم.

سیپ یا SIP چیست؟

سیپ (SIP) مخفف Session Initiation Protocol بوده و به طور ساده یک پروتکل جهت برقراری مکالمه بر روی بستر شبکه می باشد. سیپ مهم ترین پروتکل برای انتقال صدا بر روی بستر شبکه یا همان VoIP بوده که وظیفه ی برقراری یک مکالمه ی تلفنی و مدیریت آن را بر عهده دارد.

خرید سیپ ترانک

پس با این تعریف می توان گفت که اگر قصد داریم تا مکالمات تلفنی را با استفاده از شبکه ی IP، برقرار کنیم به پروتکل SIP نیاز داریم.

بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

دیدگاه
اسم
Email
وبسایت