مشکل تنظیم نشدن ساعت و تاریخ در ایزابل

تایم در ایزابل

مشکل تنظیم نشدن ساعت و تاریخ در ایزابل

در این مقاله قصد داریم ساعت ایزابل را با ساعت سیستم تنظیم کنیم

تایم در ایزابل
گاها در Issabel  ساعت سیستم حتی با تنظیم ساعت در محیط وب یا خط فرمان، بعد از ریستارت کردن با ساعت BIOS متفاوت است. این اتفاق به دلیل استفادهاز فایل / etc / adjtime  است که برای تنظیم زمان اختلاف ساعت سیستم در زمانی که از پروتکل NTP برای به دست آوردن تاریخ/زمان از یک  NTP Serverاستفاده نگردد، مورد استفاده قرار می گیرد.

در سیستم های با مرجع reliable clock (مانند TSC در CPU های پنتیوم) تفاوت بین زمان سپری شده CPU و ساعت سیستم در فایل /etc /adjtime ذخیره می شود و از این فایل در زمان راه اندازی مجدد سیستم برای تنظیم ساعت سیستم استفاده می شود.

اگر به هر علتی تاریخ / زمان BIOS  تغییر کند ، در واقع این مکانیزم دچار اشتباه می شود که  باعث می شود سیستم شما هر بار که راه اندازی مجدد میشود،  تاریخ / زمان  اشتباه تنظیم شود.

راه حل مشکل ست نشده ساعت ایزابل:

  • فایل / etc / adjtime را حذف کنید.
  • ساعت سیستم در Centos یا از طریق وب Issabel  تنظیم کنید.
  • دستور hwclock –systohc را در خط فرمان اجرا کنید .

با این کار به راحتی ساعت ایزابل را تنظیم کردید و در گزارشگیری ها و در ضبط مکالمات کاربرد دارد

حل مشکل یکسان نبودن تاریخ، زمان Issabel با تاریخ، زمان سیستم

برای خرید تلفن اینترنتی روی مرکز تلفن ابری با ما در تماس باشید

بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

دیدگاه
اسم
Email
وبسایت