سرعت اینترنت بر روی ایزابل و سیستم عامل لینوکس را چگونه میتوان بررسی کرد

سرعت اینترنت بر روی ایزابل و سیستم عامل لینوکس را چگونه میتوان بررسی کرد

بررسی سرعت اینترنت بر روی ایزابل و سیستم عامل لینوکس

چگونه میتوان سرعت اینترنت را بر روی سیستم عامل لینوکس بررسی کرد؟

barresi sorate internet bar roye issabel

مراحل چک کردن سرعت اینترنت سیستم عامل لینوکس

برای این منظور شرکت جوان تل پستی را مختص شما کاربران عزیز قرار داده و در صورت بروز مشکل میتوانید با گذاشتن کامنت سوالاتتون را مطرح کنید .

سرعت اینترنت

راه حل چک کردن سرعت اینترنت بر روی ایزابل

علت بروز مشکل در اینترنت سیستم عامل لینوکس و ایزابل

در این پست قصد داریم آموزش دهیم در صورتی که سرعت اینترنت بر روی ایزابل و سیستم عامل لینوکس مشکل داشت چگونه مشکل را حل کنیم .

نحوه چک کردن سرعت در سیستم عامل لینوکس و ایزابل

در واقع بسیاری از مواقع در پروژه های ویپ برای بررسی کیفیت مکالمه نیاز است در ابتدا از میزان کیفیت شبکه و اینترنت موجود مطمئن شد. که برای این کار میتوان از ابزاری (script) به نام speedtest-cli که با زبان پایتون نوشته شده میتوانید سرعت اینترنت خود را در محیط کنسول لینوکس ایزابل ببینید.

برای نصب به ترتیب زیر عمل میکنیم :

1 – sudo yum install python3

2 – حال چک میکنیم که آیا Python  یا PIP به درستی نصب شده اند یا خیر :

Python3 –version
Pip-3 –version

3 – حال باید برنامه speedtest-cli را نصب کنیم :

pip install speedtest-cli

4 – برای تست سرعت کافیست دستور زیر را اجرا کنید :

speedtest-cli

با آپشن -h میتوانید help این کامند را مشاهده کنید:

[usage: speedtest-cli [-h] [–no-download] [–no-upload] [–single] [–bytes

[share] [–simple] [–csv–]

[csv-delimiter CSV_DELIMITER] [–csv-header] [–json–]

[list] [–server SERVER] [–exclude EXCLUDE–]

[mini MINI] [–source SOURCE] [–timeout TIMEOUT–]

[secure] [–no-pre-allocate] [–version–]

.Command line interface for testing internet bandwidth using speedtest.net


https://github.com/sivel/speedtest-cli

: optional arguments

h, –help            show this help message and exit-

no-download         Do not perform download test–

no-upload           Do not perform upload test–

single              Only use a single connection instead of multiple. This–

.simulates a typical file transfer

bytes               Display values in bytes instead of bits. Does not–

affect the image generated by –share, nor output from
json or –csv–

share               Generate and provide a URL to the speedtest.net share —
results image, not displayed with –csv

simple              Suppress verbose output, only show basic information–

csv                 Suppress verbose output, only show basic information —
in CSV format. Speeds listed in bit/s and not affected
by –bytes

csv-delimiter CSV_DELIMITER —

Single character delimiter to use in CSV output.
“,”Default

csv-header          Print CSV headers —
json                Suppress verbose output, only show basic information —
in JSON format. Speeds listed in bit/s and not
affected by –bytes

list                Display a list of speedtest.net servers sorted by–
distance

server SERVER       Specify a server ID to test against. Can be supplied–
multiple times

exclude EXCLUDE     Exclude a server from selection. Can be supplied–
multiple times

mini MINI           URL of the Speedtest Mini server–
source SOURCE       Source IP address to bind to–

timeout TIMEOUT     HTTP timeout in seconds. Default 10 —

secure              Use HTTPS instead of HTTP when communicating with–
speedtest.net operated servers

no-pre-allocate     Do not pre allocate upload data. Pre allocation is–
enabled by default to improve upload performance. To
support systems with insufficient memory, use this
option to avoid a MemoryError

version             Show the version number and exit —

سرعت اینترنت بر روی ایزابل و سیستم عامل لینوکس

بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

دیدگاه
اسم
Email
وبسایت