میس کال به چه معنی است

میس کال به چه معنی است

میس کال به چه معنی است

میس کال به چه معنی است

میس کال به چه معنی است

میس کال به چه معنی است

زمانی که شخصی با شماره ای با شما تماس میگیرد و شما پاسخگو نخواهید بود. و تماس شما از دست رفته میباشد. که به صورت یک تماس از دست رفته میباشد.

این کلمه از ترکیب دو واژه میس و کال میباشد.

Missed معنی از دست دادن

call به معنی تماس

این کلمه انگلیسی بسیار سریع در گویش فارسی جا افتاد. حتی امروزه دیگر در محاوره ها از تماس از دست رفته استفاده نمیشود بلکه از خود این ترکیب و مشتاقش استفاده میشود. بعنوان مثال میس انداختن به منظور تماس گرفتن با شخصی دیگر میباشد.

در حالتی که شما بعد از اولین بوق تماس خود را قطع کنید نیز به معنی میس کال میباشد.

پس تماس از دست رفته به دو صورت میباشد:

یا شخصی با شماره شما تماس گرفته است و بعد از قطع شدن آن شما پاسخگو نبودید.

یا ممکن است بعد از اولیت بوق تماس قطع شده باشد. که حالت تک زدن اتفاق می افتد.

اما باید دقت کنید این میس کال ها کلاهبرداری نباشند.

در این روش فرد کلاهبردار با استفاده از سامانه تماس خودکار یا سامانه تماس صوتی انبوه در مرکز تلفن شماره تلفن هایی را انتخاب و سپس به صورت اتومات تماس برقرار میشود. بعد از آن که تماس برقرار شد سامانه را متوقف میکند. و گوشی قربانیان تتماس بی پاسخ یا میس کال را نمایش میدهد. تا این لحظه اتفاقی نیوفتاده است. اما اگر شما برای کنجکاوی با شماره مورد نظر تماس برقرار کنید که معمولا شماره خارج از ایران میباشد. هزینه مکالمات به صورت بین الملل به آن حساب لحاظ میشود. و مبلغ را در قبض های ماهانه تلفن خود متضرر میشوند.

بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

دیدگاه
اسم
Email
وبسایت