تعرفه خطوط و مکالمه پیش شماره 9107

تعرفه شماره های 9107

با توجه به شماره انتخابی شما قیمت ها متفاوت است شماره مورد نظر خود را با توجه به دسته بندی زیر بررسی کنید و استعلام بگیرید در صورت آزاد بودن سرویس تحویل خواهد شد

نکته 1 :هزینه ی هر کانال، یکبار و در زمان راه اندازی دریافت می گردد.
نکته 2 :هزینه ی آبونمان هر کانال بصورت 12 ماه محاسبه شده و در ابتدای دوره دریافت می گردد.

نام طرحنمونه ی خطوطقیمتسفارش دهید
عادی 91075971 + کد استان----------سفارش
برنزی 91071112 + کد استان----------سفارش
نقره ای 91072000 + کد استان----------سفارش
طلایی 91071111 + کد استان----------سفارش

بعد از انتخاب شماره، خط درخواستی شما مورد استعالم واقع می شود و در صورت در دسترس بودن در اختیار شما قرار می گیرد.

قیمت هر کانال یا مکالمه همزمان 9107

تعداد تماس تلفنی همزمان (کانال)قیمت هر کانالآبونمان ماهیانه هرکانال
بین 1 تا 5 تماس بگیریدتماس بگیرید
بین 8 تا 10تماس بگیریدتماس بگیرید
بین 11 تا 2تماس بگیریدتماس بگیرید
بین 21 تا 50تماس بگیریدتماس بگیرید
بین 51 تا 99تماس بگیریدتماس بگیرید
بیشتر از صد کانالتماس بگیریدتماس بگیرید

تعرفه ی مکالمه خط های 9107

مکالمه تعرفه ی هر دقیقه به تومان
ثابت به ثابت داخل استان2.5
ثابت به ثابت بین استانی29.9
تلفن ثابت به اپراتورهای تلفن همراه29.9
درون شبکه0
ثابت به بین المللبنا بر هر کشور متفاوت می باشد