مشکل صدا در ایزابل Tag

گاهی اوقات در سیستم ویپ کیفیت صدا مشکل دار می شود و بسیار آزار دهنده می شود اگر مکالمات یک شرکت بی کیفیت باشد یا قطعو وصلی داشته باشد امروز...

بیستر بخوانید