تفاوت مرکز تلفن اببری و محلی Tag

مقایسه مرکز تلفن ابری و محلی

مقایسه مرکزتلفن ویپ محلی با مرکزتلفن ابری مسئله این است! پیش از آنکه بخواهیم مقایسه‌ای از این دو مرکزتلفن داشته باشیم بهتر است کمی در مورد VoIP برایتان بگوییم. اصطلاح VoIP...

بیستر بخوانید