ای پی فون Tag

تلفن ویپ

تعریف واژه های ویپ : audio codec : سخت‌افزار یا برنامه کامپیوتری که قابلیت کدگشایی یا کدگذاری داده‌های صوتی را داشته باشد. ADC)Analog-To-Digital Converter): دستگاهی(عموما چیپ) که مقادیر آنالوگ (غالباً ولتاژ) را...

بیستر بخوانید