مرکز تلفن

تلفن اینترنتی یا همان ویپ برای برج های مسکونی و تجاری چه سودی دارد؟ راه اندازی تلفن اینترنتی برای برج های مسکونی و تجاری فواید بسیاری دارد که در این مقاله به صورت خیلی...

بیستر بخوانید

راه اندازی سیستم درگاه تلفنی درگاه تلفنی چیست و چه کمکی به پرداخت ها می کند؟سیستم پرداخت تلفنی مبتنی بر IVRسیستمی است که در حوزه سرویس های پرداخت و خرید در...

بیستر بخوانید